Natuurbegraafplaatsen in Vlaanderen

Natuurbegraafplekken

Mensen denken bewuster na over het milieu, ook bij hun uitvaart. Er is een groeiende maatschappelijke vraag naar en een behoefte aan een laatste rustplaats in de natuur. Het begraven van stoffelijke resten of overschotten in de open natuur mag niet volgens de Vlaamse wetgeving. Het is wel mogelijk om crematie-as uit te strooien of te begraven in een urne op de officiële natuurbegraafplekken.

In de natuur begraven worden

Natuurbegraafplekken zijn zones op natuurlocaties voor asverstrooiing of voor het begraven van biologisch afbreekbare urnen. De inrichting ervan kan enkel binnen openbare domeinen, in specifiek door lokale overheden aangeduide zones én met toestemming van het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos. De primaire functie van het gebied blijft het in stand houden, ontwikkelen en beheren van de natuur.

Natuurbegraafplekken zijn bedoeld voor mensen die via hun ‘laatste rustplaats’ helemaal op willen gaan in de natuur. De natuur gaat op deze begraafplekken zijn vrije gang en de natuurlijkheid van de begraafplekken wordt maximaal gevrijwaard.

Hoe en waar kan een dierbare geliefde in de natuur een laatste rustplaats krijgen?

Een laatste rustplaats op een natuurbegraafplek, buiten de traditionele begraafplaats, kan alleen op voorwaarde dat dat via een laatste wilsbeschikking door de overledene schriftelijk werd bepaald, of op verzoek en akkoord van de nabestaanden.

Bij de gemeente kun je terecht voor meer informatie over:

  • Een geregistreerde wilsbeschikking van een overledene
  • Natuurbegraafplekken die op hun grondgebied aanwezig zijn
  • Bijhorende randvoorwaarden waar tijdens het verstrooien of begraven van crematie-as op een natuurbegraafplek rekening mee moet gehouden worden

Elke gemeente in Vlaanderen (Dienst Burgerzaken) kan een wilsbeschikking registreren.

Voor de begrafenis op een natuurbegraafplaats neemt u best contact op met een begrafenisondernemer of uitvaartbegeleider. Daar kan u ook informeren naar biologisch afbreekbare urnen en een duurzame uitvaart.

Urnebegravingen

Omdat de vraag vanuit de maatschappij toeneemt voor een gedenkplaats in de natuur, ontstaan er steeds meer urnbegraafplaatsen in Vlaanderen. Een urne kan ook begraven worden in een urnenbos of een urnenveld. Dit zijn door de overheid voorziene begraafplaatsen met kleine graven die louter bestemd zijn voor het begraven van urnen.

Te water laten van een urne in de Schelde

Sinds 2017 is het mogelijk om een biologisch afbreekbare urne in de Schelde te laten rusten en de as van de dierbare overledene op een milieuvriendelijke manier toe te vertrouwen aan de rivier. De gebruikte urne moet wateroplosbaar zijn en mag enkel op de specifiek voorziene plaatsen in Antwerpen en Temse te water worden gelaten.

Bekijk hierover het filmpje van de Stad Antwerpen “Afscheid aan de Schelde”:

Heeft u een vraag?

U kan ons gerust bellen op +32 476 31 75 60, of een e-mail sturen. We staan voor u klaar om te luisteren naar uw wensen en om samen met u de gepaste urne te vinden.