Kiezen voor crematie

Jaar na jaar stijgt het aantal crematies in België en Nederland: 7 op 10 mensen laten zich cremeren. Vanwaar die evolutie?

Crematie is het verbranden van de overledene in een crematieoven. Dit gebeurt in het crematorium. In België & Nederland kiest bijna 70% voor deze vorm van lijkbezorging.

Oorzaken

Algemeen neemt men aan dat het aantal crematies (een verdubbeling in 20 jaar tijd) vooral is gestegen als gevolg van het dalend aantal katholieke gelovigen. Katholieken kozen immers traditioneel voor een klassieke begrafenis met een teraardebestelling.

Daarnaast spelen ook ander factoren een rol in de stijgende populariteit van crematies. De vroegere juridische obstakels voor crematie zijn veel versoepeld, waardoor het eenvoudiger is om voor crematie te kiezen. Ook is er een sociologische evolutie. Na de Tweede Wereldoorlog zijn mensen veel mobieler geworden en verhuizen ze makkelijker van de woonplaats van hun familie. De aantrekkelijkheid van familiegraven is daardoor sterk afgenomen. Ook het feit dat mensen controle willen houden over hun leven, ook na de dood, speelt mee. Veel mensen bepalen voordat ze sterven al wat er met hun lichamelijke resten zal gebeuren en willen liever niet ‘verteren’ onder de grond.

Verwacht wordt dat deze trends zich gaan verderzetten en het aantal crematies verder gaat stijgen tot 85%.

“Cremeren is eng”

Vroeger werd het verbranden van een menselijk lichaam gezien als iets beangstigend, als iets eng, maar die gedachtestroom is helemaal verdwenen. Daarnaast zijn er vandaag heel wat opties om na een crematie een mooie herinnering te bewaren aan de overledene:

  • As bewaren in een sierlijke, stijlvolle urn (thuis of elders)
  • As verwerken in een gedenksieraad
  • Het uitstrooien van as op een gedenkwaardige plek

Minder zorgen

Bij een crematie heeft men algemeen ook minder nasleep. Bij een traditionele begrafenis worden de nabestaanden immers nog om de zoveel tijd geconfronteerd met een rekening voor de kosten van het grafrecht of onderhoud van het grafmonument.

Crematies zijn ook steeds persoonlijker geworden in de loop van de tijd. Er is meer aandacht voor de persoonlijke wensen van de overledene en de nabestaanden.

Tot slot worden de kosten van een crematie gewoon gedekt door de uitvaartverzekering, net zoals bij een klassieke begrafenis.

Hoe verloopt een crematie?

U kunt de crematie zelf regelen via het crematorium of een beroep doen op een begrafenisondernemer. Uitvaartondernemers zorgen voor de volledige afhandeling en administratie van de crematie.

Heeft u een vraag?

U kan ons bellen op +32 476 31 75 60, of een e-mail sturen. Wij staan voor u klaar om te luisteren naar uw wensen en om samen met u de gepaste urne te vinden.