Voorwaarden voor thuisbewaring van een asurne in België

Een urne thuis bewaren

In België mag men de urne met de as van een dierbare overledene thuis bewaren. Ook urnen die begraven zijn in een graf of in een urnenveld, of bijgezet zijn in een columbarium, mag men meenemen naar huis. Hieronder geven we u een beknopt overzicht van de mogelijkheden en de voorwaarden.

De as van een overleden geliefde

Na crematie van een dierbaar persoon mogen de nabestaanden volgens de wet de as van het stoffelijk overschot:

  • In een urne plaatsen. Deze urne kan men begraven op een begraafplaats of bijzetten in een columbarium op een begraafplaats.
  • Uitstrooien op de strooiweide van een begraafplaats.
  • Uitstrooien op zee of in een rivier.

De as op een andere plaats begraven, bewaren of uitstrooien

De overledene kan ook op voorhand schriftelijk bepaald hebben om de as op een andere plaats te begraven, te bewaren of uit te strooien. De overledene kan dat bepaald hebben in een testament, of hij/zij kan bij leven daarvoor een verzoek ingediend hebben bij de gemeente.

Ook de nabestaanden kunnen ervoor kiezen om de as te begraven, te bewaren of uit te strooien op een andere plaats, zoals bijvoorbeeld thuis. In dat geval is een gezamenlijk schriftelijk verzoek vereist van:

  • De echtgenoot/echtgenote, of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde
  • Alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad (kinderen)

Als het om een minderjarige gaat is een schriftelijk verzoek nodig van de ouders of voogd.

Zo een schriftelijk verzoek moet ingediend worden bij de gemeente vooraleer de crematie plaatsvindt. Hierin wordt tevens de naam, voornaam en adres vermeld van de persoon die de zorg van de as op zich zal nemen en de plaats waar de as zich zal bevinden.

Er is ook een schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar van een perceel indien de as hier wordt uitgestrooid tenzij het perceel eigendom was van de overledene.

De as mag nooit uitgestrooid worden op een openbaar domein.

Urnen voor thuisbewaring

Het plaatsen van de as in een urne en de overdracht ervan aan de persoon die thuis zal zorg dragen voor de urne vindt direct na de crematie plaats.

Het crematorium levert gratis een standaard asbus. Op verzoek kan het crematorium de as in een door de nabestaanden gekozen urne worden geplaatst.

Bent u op zoek naar een mooie urn voor een dierbare geliefde? Artemis biedt een collectie moderne, stijlvolle urnen in keramiek, waarin u de as van een dierbare persoon in schoonheid en rust, thuis kan bewaren.

Heeft u een vraag?

U kan ons gerust bellen op +32 476 31 75 60, of een e-mail sturen. Wij staan voor u klaar om te luisteren naar uw wensen en om samen met u de gepaste urne te vinden.